Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce CEE 06/2022

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám stručný monitoring pracovního trhu pro ČR a SR.

Jaká je situace v ČR?

Podíl nezaměstnaných osob v červnu poklesl podle očekávání na 3,1 %. V červnu zbývalo 319 000 volných pracovních míst, zaměstnavatelé i přesto stále poptávají další pracovníky. V závěru roku očekáváme opět obrat k mírným růstům. Převis volných pracovních míst nad počtem uchazečů je nadále vysoký, ale v červnu převis klesl na své pětiměsíční minimum.

Jak je na tom SR?

Míra evidované nezaměstnanosti byla v červnu 2022 na 6,28 %, meziročně poklesla o 1,48 procentuálního bodu (o 1 145 míst). Nejvíce volných pracovních míst je v Bratislavském kraji, nejméně pak v Košickém kraji.

Více se dočtete níže

Česká republika

Míra nezaměstnanosti v červnu klesla z 3,2 % na 3,1 %, když finanční trh očekával spíše setrvání míry nezaměstnanosti na úrovni 3,2 %. Počet uchazečů o zaměstnání se snížil na 231 309. I přes příliv uprchlíků z Ukrajiny, který se velmi snížil, tak český trh práce zůstává velmi vysušený. Dle úřadu práce v Česku bylo od počátku vypuknutí válečného konfliktu zaměstnáno přes 57 tisíc ukrajinských uprchlíků. To sice přispívá k poklesu volných pracovních míst, kterých však stále ještě v červnu zbývalo 319 000, ale i přesto stále zaměstnavatelé poptávají další pracovníky.

Celkově se ale nezaměstnanost podle našeho názoru již blíží ke svému dnu a v závěrečných měsících letošního roku ji čeká opět obrat k mírným růstům.

Převis volných pracovních míst nad počtem uchazečů o zaměstnání je i nadále vysoký, v červnu ale tento převis klesl na své pětiměsíční minimum.

Průměrná mzda

V 1. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně klesla o 3,6 %. Medián mezd činil 31 923 Kč.

V 1. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 37 929 Kč, což je o 2 533 Kč (7,2 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 11,2 %, reálně tak mzda klesla o 3,6 %. Objem mezd se zvýšil o 8,4 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,1 %.
Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 2,0 %.

Slovensko

Podíl nezaměstnaných osob v květnu poklesl podle očekávání na 3,1 % (což je o 0,1% méně meziměsíčně a -0,6% meziročně). Počet uchazečů o zaměstnání se snížil na 235 468. I přes příliv uprchlíků z Ukrajiny, který se velmi snížil, tak český trh práce zůstává velmi vysušený. Dle úřadu práce v Česku bylo od počátku vypuknutí válečného konfliktu zaměstnáno přes 57 tisíc ukrajinských uprchlíků. To sice přispívá k poklesu volných pracovních míst, kterých však stále ještě v květnu zbývalo 337 331, ale i přesto stále zaměstnavatelé poptávají další pracovníky.

Celkově se ale nezaměstnanost podle našeho názoru již blíží ke svému dnu a v závěrečných měsících letošního roku ji čeká opět obrat k mírným růstům.

Převis volných pracovních míst nad počtem uchazečů o zaměstnání je i nadále vysoký, v červnu ale tento převis klesl na své pětiměsíční minimum.

Průměrná mzda

Průměrná měsíční mzda na Slovensku během prvních tří měsíců letošního roku dosáhla úrovně 1 212 eur a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostla o 7,8 procenta. Vyplývá to z údajů Statistického úřadu SR, podle něhož mzdy rostou vyšším tempem již několik čtvrtletí a aktuální hodnota překonala růst v posledním čtvrtletí loňského roku.

Růst průměrných výdělků v zemi zaznamenalo všech 19 sledovaných odvětví hospodářství. V rámci meziročního srovnání nejvíce mzdy ve finančních a pojišťovacích činnostech (o 19,8 %), v ostatních činnostech (o 16,1 %) či v ubytovacích a stravovacích službách (o 14,6 %). Celkem až 11 odvětví ekonomiky mělo mzdu nižší než byl průměr v celé zemi a osm odvětví patřilo k nadprůměrným.

NEZAMĚSTNANOST

Nezaměstnanost v 06-2022

„Sledujeme několik faktorů, které aktuálně ovlivňují trh práce: Prvním je přehřátý trh a nedostatek pracovní síly, což má sekundární efekt na kvalitu pracovní síly na trhu. Oproti minulým obdobím mají letos firmy i přes letní měsíce vyšší poptávku po pracovnících. S nedostatkem lidí je zároveň vyšší poptávka po zahraničních pracovnících EU/nonEU. Nové trhy řešíme dle individuální poptávky a možností klienta. Dalším faktorem, doléhajícím na klienty a zákazníky, je zvyšující se cena vstupů. Situaci bude nutné řešit již během Q3 2022, proto čekáme další turbulence na trhu práce a jistě i ochlazení trhu.“

Karla Smičková, COO

Celý průzkum můžete stáhnout zde: Manuvia_monitoring_06_2022