Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 07/2022

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám stručný monitoring pracovního trhu pro ČR.

Jaká je situace v ČR?

V červenci evidoval Úřad práce ČR o 9 397 osob více než v červnu, ale o 31 472 méně než loni ve stejném období. Podíl nezaměstnaných tedy vzrostl na 3,3 %. Jako každý rok zároveň došlo k očekávánému sezónnímu výkyvu.

Zaměstnavatelé mají stále zájem především o pracovníky ve výrobě a na dělnických pozicích. V menší míře, než je pro toto období obvyklé, nabízejí zaměstnavatelé „brigádnická“ místa v pohostinství, gastronomii, obchodu, rekreačních resortech apod.).

Více se dočtete níže.

Česká republika

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2022 celkem 240 706 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 397 více než v předchozím měsíci a o 31 472 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %. To je o 0,2 p. b. více než v červnu a o 0,4 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen) nejnižší v celé EU, a to 2,4 % (průměr EU 5,9 %).

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. V červenci došlo k očekávanému sezónnímu výkyvu.

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekává ÚP ČR v září. A nezvýšil se ani počet uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 16 let. V evidenci ÚP ČR se objevují jen sporadicky.

Zaměstnavatelé mají stále zájem o pracovníky ve výrobě a na dělnických pozicích, ale i sezónní pracovníky. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také třeba odborníci v informačních technologiích. V nižším počtu nabízejí zaměstnavatelé „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

NEZAMĚSTNANOST

Nezaměstnanost v 07-2022 v krajích a její vývoj

„V červenci došlo k mírnému nárůstu nezaměstnanosti. Důvodem je snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců. To je způsobeno celopodnikovými dovolenými. V menší míře má na nárůst nezaměstnanosti vliv každoroční příchod části zaměstnanců ze školství do evidence Úřadu práce ČR.“

Petr Straka, CSO

Celý průzkum můžete stáhnout zde: Manuvia_monitoring_CZ_07_2022