Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 08/2022

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám stručný monitoring pracovního trhu pro ČR.

Nezaměstnanost v srpnu mírně vzrostla

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8.2022 celkem 251 753 uchazečů o zaměstnání (UoZ), to je o 11 047 více než v předchozím měsíci a o 16 136 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,4 %, tedy o 0,1 p. b. více než v červenci a o 0,2 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec) nejnižší v celé EU, a to 2,3 % (průměr EU 5,9 %).

V srpnu nezaměstnanost meziměsíčně mírně vzrostla. Trh práce aktuálně ovlivňuje především poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Zájem je stále i o sezónní pracovníky, např. v zemědělství, zahradnictví nebo v lesnictví.

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Meziměsíčně vzrostl o téměř 7 tisíc osob počet občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří se zaevidovali jako uchazeči o zaměstnání. Na celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli 3,3 %.

„V průběhu měsíce září očekáváme oživení pracovního trhu. Jde o měsíc, kdy do evidence ÚP ČR přichází hlavní vlna absolventů a v závislosti na počasí postupně končí sezónní práce. V následujících měsících tak může nezaměstnanost mírně vzrůst, to ale odpovídá klasické vývojové křivce a nejedná se o nic neobvyklé- ho.“ Ondřej Wysoglad, CEO

Nezaměstnanost v regionech

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 08/2022

Průměrná mzda

Ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,4 %, reálně klesla o 9,8 %. Medián mezd činil 34 111 Kč.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,3 %.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2021 zaznamenán v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (11,3 %), informační a komunikační činnosti (11,0 %) a administrativní a podpůrné činnosti (10,3 %). K poklesu o 20,7 % došlo ve zdravotní a sociální péči. Tento pokles je způsoben mimořádnými odměnami vyplacenými v minulém roce.

Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %. U mužů dosáhl hodnoty 36 925 Kč, u žen 31 170 Kč. 80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 854 Kč a 65 383 Kč

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 08/2022

 Celý průzkum můžete stáhnout zde: Manuvia_monitoring_CZ_08_2022