Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 10/2022

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám monitoring trhu práce ČR.

Nezaměstnanost v říjnu zůstala na 3,5 %

Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2022 celkem 255 792 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 588 méně než v předchozím měsíci a o 4 103 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,5 %, to je o 0,1 p. b. více než
před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za září) nejnižší v celé EU (průměr EU 6 %).

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 297 360 volných pracovních míst, o 8 738 méně než v září a o 55 094 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR
v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 71,8 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71,9 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé hledají zaměstnance zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, dlouhodobě pak kvalifikované řemeslníky. Současně ještě stále mají stále zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod.

Struktura uchazečů o zaměstnání

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 10/2022

„V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet především od dopadů energetické krize na zaměstnavatele.“

Karla Smičková, COO

Nezaměstnanost v regionech

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 10/2022
MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 10/2022

Průměrná mzda

Ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,4 %, reálně klesla o 9,8 %. Medián mezd činil 34 111 Kč.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,3 %.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2021 zaznamenán v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (11,3 %), informační a komunikační činnosti (11,0 %) a administrativní a podpůrné činnosti (10,3 %). K poklesu o 20,7 % došlo ve zdravotní a sociální péči. Tento pokles je způsoben mimořádnými odměnami vyplacenými v minulém roce.

Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %. U mužů dosáhl hodnoty 36 925 Kč, u žen 31 170 Kč. 80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 854 Kč a 65 383 Kč.

Celý průzkum můžete stáhnout zde: Manuvia_monitoring_CZ_10_2022