Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce CZ 01/2023

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám monitoring trhu práce ČR.

Nezaměstnanost v lednu každoročně mírně roste. Nejinak tomu bylo i letos.

Úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2023 celkem 283 059 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 11 256 více než v předchozím měsíci a o 15 983 více než loni.

Podíl nezaměstnaných osob meziročně vzrostl o 0,3 p. b. na 3,9 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za prosinec) nejnižší v celé EU, a to 2,2 % (průměr EU 6 %). V předchozím měsíci se do evidence Úřadu práce ČR hlásili vevětší míře lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody.

Také část živnostníků přerušila své podnikání. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících.

Statistiky trhu práce

MANUVIA – monitoring trhu práce CZ 01/2023

„Oproti loňskému roku jsou zaměstnavatelé v příjímání nových pracovníků opatrnější, něž loni. Toto je dáno především dražšími energiemi a také cenami vstupních surovin. Na vývoji nezaměstnanosti se tento trend sice projevil, ale stále se drží na relativně nízkých hodnotách. Předpoklad je mírní nárůst v dalších měsících a přirozený pokles v jarních měsících, kdy začne nabídka sezónních prací.“
Karla Smičková, COO

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 52,6 % ženy, což představuje 148 857 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,6 % a u žen na 4,2 %. Průměrný věk nezaměstnaných byl v lednu 43,2 roku, loni to bylo 43,7 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. V meziročním srovnání v lednu mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30-49 let, naopak v kategorii 50 plus podíl nezaměstnaných osob klesl. V případě posledně uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k poklesu o 1,4 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o nárůst o 2 080 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 31. 1. 2023 celkem 102 857 a tvořili 36,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v lednu v Ústeckém (5,8 %) a Moravskoslezském kraji (5,2 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském kraji, v hl. m. Praze, v Pardubickém a Plzeňském kraji (shodně 3,1 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila na Pardubicku a Ústecku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti lednu 2022 o 0,5 p. b. na 3,1 %, resp. na 5,8 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Prahavýchod (1,6 %), Praha-západ (1,7 %) a Pelhřimov (2 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,5 %), Bruntál (7,3 %), Most (6,9 %) a Znojmo (6,7 %).

Celý monitoring můžete stánout zde