Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce CZ 12/2022

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám monitoring trhu práce ČR.

Nezaměstnanost v prosinci mírně vzrostla

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2022 celkem 258 173 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 12 624 více než v předchozím měsíci a o 33 804 méně než loni.

Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,5 %. To je o 0,2 p. b. více než v listopadu a o 0,5 p. b. méně než  před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2022) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,6 %).

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci dlouhodobému stavu, ročnímu období a také běžnému vývoji ke konci roku, kdy nezaměstnanost pravidelně roste.

„Postupně se rozjíždí zimní turistická sezóna, aktuálně bez jakýchkoli omezení kvůli pandemii. Zaměstnavatelé proto hledají krátkodobé zaměstnance například na provoz vleků, do pohostinství nebo třeba instruktory lyžování,“ říká generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Statistiky trhu práce

MANUVIA – monitoring trhu práce CZ 12/2022

„Období před zimou má svá specifika. Jedním je i to, že končí sezóna prací v zemědělství a stavebnictví. Navíc se do evidence začínají více hlásit lidé, jimž vypršely termínované pracovní smlouvy a dohody. A také živnostníci, kteří dočasně pozastavili svou činnost. Zkrátka, nezaměstnanost loni zohledňovala sezónnost, což se projevilo na klasické vývojové křivce.“
Karla Smičková, COO

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 51,3 % ženy, což představuje 132 543 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných žen činil 3,7 % a mužů 3,3 %. U žen došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,2 p. b, u mužů o 0,3 p. b.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v prosinci 43,5 roku, zatímco loni to bylo 42,6 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl osob v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 3,2 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 3 542 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 31.12. 2021
celkem 96 957 a tvořili 37,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v prosinci v Moravskoslezském a v Ústeckém (5,1 %) a dále v Karlovarském kraji (4,2 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v prosinci loňského roku, což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,4 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob oproti prosinci 2020 poklesl o 1,3 p. b. na 4,2 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okresech Praha-východ (1,3 %), Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou a Benešov (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,5 %), Bruntál (6,5 %) a Most (6,2 %)