Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce SK 09/2022

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám monitoring trhu práce pro Slovensko.

Manuvia na Slovensku

16 poboček na Slovensku

MANUVIA – monitoring trhu práce SK 09/2022

Manuvia ve světě

MANUVIA – monitoring trhu práce SK 09/2022

Nezaměstnanost na Slovensku v září 2022 opět klesla, a to na úroveň 6,06 procenta

Nezaměstnanost v SK v září 2022 opět klesla, a to na úroveň 6,06 %. V srpnu stejného roku byla míra evidované nezaměstnanosti na hodnotě 6,14 %.

V září se výrazně navýšil počet mladých uchazečů v evidenci úřadů práce o zaměstnání. Důvodem je tradičně zvýšený počet letošních absolventů středních a vysokých škol. Do evidence uchazečů o zaměstnání přibylo v září více než tři tisíce lidí ve věku do 29 let. Zatímco v sprnu evidovaly úrady 4 477 absolventů, v září jich bylo 8 011.

Počet evidovaných nezaměstnaných ve věku do 25 let byl 25 086 osob, počet evidovaných nezaměstnaných do 29 let činil 43 739 osob. Na trhu práce se v září 2022 uplatnilo 16 506 uchazečů o zaměstnání (10 471 v srpnu 2022).

Počet volných pracovních míst byl v září tohoto roku na úrovni 83 324 (81 121 v srpnu 2022). Nejvíce volných pracovních míst bylo v Bratislavském kraji, a to 24 909 (podíl 29,89 %). Nejméně míst bylo v Košickém kraji, a to 3 447 (podíl 4,14 %). Úřady evidovaly v září 5 nahlášených hromadných propouštění, přičemž je ohrožených 533 pracovních míst.

„Už od ledna letošního roku neustále klesá nezaměstanost. Tento trend pokračuje i v září, kdy na úrady přicházejí noví absolventi. Poslední tři měsíce navíc roste poměr uchazečů, kteří našli práci.“ Petr Straka, CSO

Nezaměstnanost v regionech

MANUVIA – monitoring trhu práce SK 09/2022

Průměrná měsíční mzda

Mzdy rostly 7% tempem, vysoká inflace je však stáhla do největšího reálného poklesu za posledních 22 let.

Průměrné hrubé výdělky reálně meziročně klesly ve všech 19 sledovaných odvětvích hospodářství SK. Vyšší růst, z velké míry kompenzující dopady inflace, se projevily v odvětvích s nízkými výdělky. Naopak odvětví s vysokými mzdami se dostaly do reálneho poklesu přibližně 10 %.

Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnance v hospodářtví SK během 2. čtvrtletí 2022 vzrostla meziročně o 7,4 % na 1 291 eur. Po sezónním očištění průměrná mzda narozdíl od 1. čtvrtletí 2022 nominálně vzrostla o 2,4 %.

Životní náklady se však zvyšovaly rychlejším tempem a výrazně předběhly růst nominálních mezd. Po zohlednění růstu cen (inflace) mzda na Slovensku meziročně reálně klesla o 4,5 %. Situace, kdy růst mezd nebyl dostatečný na kompenzování inflace, se projevil za posledních deset let jen dvakrát, a to v 1. čtvrtletí letošního roku a ve 2. čtvrtletí 2020 během první vlny koronaviru, který výrazně přibrzdil ekonomiku. Aktuální vysoká inflace také způsobila, že reálný propad v 2. čtvrtletí 2022 byl nejvyšší za posledních 22 let.

Celý průzkum ve slovenštině můžete stáhnout zde: Manuvia_monitoring_SK_09_2022