Přeskočit na obsah

Tajemství hledání správných kandidátů

Nábor
Ilustrační pozadí

Přečtěte si rozhovor, ve kterém na otázky týkající se diverzity a inkluze odpovídal náš CEO Ondřej Wysoglad, a to pro server www.info-podnikani.cz.

Mezi hlavní náplň práce personální agentury patří neustálé hledání správných lidí na ty správné pozice. Zjišťování předností každého kandidáta a celý nábor bývá ale složitý a náročný proces. Co vše obnáší?

Jako personální agentura pomáháte náborářům získat správné lidi na správná místa. Jak poznáte přednosti každého kandidáta?

Je potřeba dostat od klienta co nejpřesnější zadání. Popis ideálního uchazeče získáváme jak od HR, tak od potenciálních přímých nadřízených. Pro úspěšné obsazení pozice je nutná i znalost prostředí klienta. Na základě toho definujeme zdroje a poté sestavujeme seznam optimálních kandidátů.

Formu i obsah oslovení proto vždy přizpůsobujeme segmentu a konkrétní pozici. Následuje úvodní screen a detailní pohovor, kde konzultant prověřuje nejen profesní schopnosti a dovednosti, ale i osobnostní předpoklady.

Kolektivy, ve kterých je přátelská a pozitivní energie, jsou klíčem k úspěchu. Jak k tomu přispívá diverzita?

Diverzita může k úspěchu týmu a celé organizace přispívat různě, ale především pestrostí názorů a pohledů na věc. Lidé pocházející z různých prostředí mají odlišné zkušenosti, dovednosti a znalosti. Díky diverzitě se tak mohou týmy vyhnout „skupinovému myšlení” a být inovativnější a produktivnější. A těch pozitiv bude jistě víc.

Mladá generace má obrovský potenciál, ale ne každá firma s ním umí pracovat. Je z vašeho pohledu výhodné, aby si firma vychovávala zaměstnance a zajišťovala jim vzdělávání a rozvoj?

Absolutně. Zvyšujeme tím jejich schopnosti a dovednosti, což vede ke zvýšení produktivity, efektivity a kvality práce. Navíc zaměstnanci, kteří mají možnost se pravidelně vzdělávat, jsou obecně spokojenější a loajálnější. To nám pomáhá udržet si své talenty a i snižovat náklady na nábor a zaškolení nových zaměstnanců.

Občas je třeba obsadit velmi specifickou pozici. Jak najdete a získáte toho správného kandidáta?

Musíme nejen dokonale pochopit veškerá specifika poptávané role, ale klíčová je také znalost zákazníka a prostředí, ve kterém firma působí. Klienti i kandidáti vyžadují profesionálního partnera pro jednání, a proto jsou v našich náborových týmech zkušení konzultanti se znalostí oboru, do kterého kandidáty dodávají.

V čem vidíte největší přidanou hodnotu spolupráce s personální agenturou?

Nepochybně v dlouhodobém působení na trhu práce a rozsáhlé zkušenosti s náborem napříč segmenty, také v obsáhlé a neustále aktualizované databázi kandidátů. Ale největším benefitem jsou bezesporu naši konzultanti disponující znalostmi a zkušenostmi, které pro daný projekt zcela využijí ve prospěch klienta. Každý z nich pracuje v rámci své bohaté sítě kontaktů s odpovídajícími uchazeči, a nábor je tak efektivnější.