Přeskočit na obsah

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 09/2022

Monitoring
Ilustrační pozadí

Přinášíme vám monitoring trhu práce ČR.

Nezaměstnanost v září vzrostla o 0,1 p.b.

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2022 celkem 256 380 uchazečů o zaměstnání (UoZ), tedy o 4 627 více než v předchozím měsíci a o 5 762 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,5 %, to je o 0,1 p. b. více než v srpnu a na stejné úrovni jako před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6 %).

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V některých regionech nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je např. stavebnictví, zemědělství, lesnictví nebo třeba potravinářská výroba a obchod.

V následujících měsících nezaměstnanost může stagnovat nebo začne mírně růst, což odpovídá klasické vývojové křivce. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, aktuální epidemické situace a už zmíněných dopadů energetické krize na zaměstnavatele.

Struktura uchazečů o zaměstnání

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 09/2022

„I přes obavy z dopadů vysokých cen energií se po období dovolených rozjela ve firmách výroba. Evidujeme ale meziměsíční a meziroční pokles počtu volných hlášených pracovních míst. K oživení došlo v rámci zahraniční zaměstnanosti, kdy pendleři v příhraničních oblastech nastoupili zpět do zaměstnání.“ Petr Straka, CSO

Nezaměstnanost v regionech

MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 09/2022
MANUVIA – monitoring trhu práce ČR 09/2022

Průměrná mzda

Ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,4 %, reálně klesla o 9,8 %. Medián mezd činil 34 111 Kč.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,3 %.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2021 zaznamenán v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (11,3 %), informační a komunikační činnosti (11,0 %) a administrativní a podpůrné činnosti (10,3 %). K poklesu o 20,7 % došlo ve zdravotní a sociální péči. Tento pokles je způsoben mimořádnými odměnami vyplacenými v minulém roce.

Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %. U mužů dosáhl hodnoty 36 925 Kč, u žen 31 170 Kč. 80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 854 Kč a 65 383 Kč.

Celý průzkum můžete stáhnout zde: Manuvia_monitoring_CZ_09_2022